Zatezanje kapaka odnosno korekcija kapaka je intervencija koja se primenljuje kada je došlo do narušenja lepote lica, pa čak ne tako retko dolazi do otežanog gledanja, usled značajnijeg pada kapaka. Dakle , operacija kapaka ne spada samo u domen koji pokriva estetska hirurgija, već za njom postoji potreba usled deformiteta nastalog starošću ili nekim drugim razlozima.

Takođe se primenjuje kod nadutosti kapaka ili kesa na donjem kapku.

Sama naduvenost ili spuštenost kapka je uglavnom posledica masnog tkiva koji se talože oko očnih mišića.

Ova operacija se često izvodi i u okviru zahvata kada se radi zatezanje lica .

U vremenskom toku ove operacije može biti odrađena intervencija podizanje obrva kada se postiže pun efekat estetske promene i mladalačkog izgleda.