Zatezanje lica ili “face liting”je hirurški zahvat koji se vodi u onoj oblasti koju pokriva estetska hirurgija a podrazumeva zatezanje kože lica i vrata u onoj meri koliko je potrebno u cilju dobijanja nove forme i čvrstine, čime se dobija mlađi izgled. Postoje različite tehnike koje se odnose samo na ovaj zahvat ali ubedljivo najbolji rezultati, oni koji najduže traju, postižu se kružnim liftingom lica što podrazumeva zatezanje vrata, srednje područje lica, intervenciju nad obrazima, oko uglova usana , kao i operacija kapaka. Najpre se ukoliko pacijent ima sa tim problem,izvrši operacija podbratka, pa tek onda pristupa sređivanju lica.

Zatezanje kapaka odnosno korekcija kapaka nije obavezan deo kod ove intervencije ali sa njom su rezultati efektniji.

Sve ove metode se mogu vršiti parcijalno, zavisno od uzrasta pacijenta i potrebe a kao krajnji rezultat dobija se lepši, mlađi i svežiji izgled.