Ordinacija za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju „PROFESOR HADŽIĆ“ otvorena je 2003 godine.Vlasnik i osnivač je prof. dr sc. med. Života Hadžić specijalista za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju. Medicinski fakultet je završio u Beogradu kao vojni stipendista.Nakon obavljenog trupnog staža u garnizonskoj ambulanti Tuzla, specijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne hirurgije završio je u klinici za plastičnu hirurgiju i opekotine Vojnomedicinske akademije u Beogradu.Posle završene specijalizacije ostaje u klinici gde je najpre postao primarijus zatim doktor nauka,docent i na kraju profesor.Obavljao je dužnost od lekara odeljenja,načelnika odseka,načelnika odeljenja do načelnika klinike za plastičnu hirurgiju i opekotine.U činu pukovnika boravio je šest meseci radi usavršavanja u SAD,Texas San Antonio „Broke army institute for surgical research“.Poseduje znanje veštinu i iskustvo u rešavanju najkomplikovanijih plastično-hiruških problema kao i u lečenju najtežih opekotina.

Sve operacije izvodi profesor Hadžić sa timom proverenih profesionalaca u saradnji prema ukazanoj potrebi sa eminentnim stručnjacima drugih specijalista VMA i kliničkog centra.

 

Profesor Života Hadžić

Pozovite nas